Ποιο είναι το καλύτερο λίπασμα για τις ντομάτες μας;

Ποιο είναι το καλύτερο λίπασμα για τις ντομάτες μας;

Η καλλιέργεια της ντομάτας έχει σημαντικές ανάγκες σε λίπανση για να δώσει πλούσια καρποφορία και παραγωγή ζουμερών και γλυκών καρπών.
Ξεκινάμε με την  βασική λίπανση όταν φυτεύουμε ντομάτες που γίνεται με ένα πλήρες βιολογικό λίπασμα 7-3-12+25% οργανική ουσία .Η επόμενη λίπανση γίνεται περίπου 2-3 βδομάδες μετά τη φύτευση και γίνεται με πλήρες βιολογικό λίπασμα ενισχυμένο όμως με κάλιο και με περιορισμένη ποσότητα αζώτου 2-0-20 +25% οργανική ουσία  και η εφαρμογή αυτού του  λιπάσματος επαναλαμβάνεται 1 φορά κάθε μήνα.
 H υπερβολική λίπανση με άζωτο στην ντομάτα, όπως   και η προσθήκη αχώνευτης κοπριάς, ειδικά κατά την περίοδο της καρποφορίας, οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση, σε μειωμένη παραγωγή και σε ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες.  Η προσθήκη καλίου στις ντομάτες βοηθά στην παραγωγή μεγάλων και ζουμερών καρπών, ενώ η προσθήκη μαγνησίου βοηθά σημαντικά στο πρασίνισμα των φύλλων της ντομάτας, καθώς διευκολύνει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Η έλλειψη ασβεστίου δημιουργεί στην ντομάτα το φαινόμενο της τάπας ή αλλιώς  ξηρή κορυφή δηλαδή ένα μαύρισμα στο κάτω μέρος του καρπού . Έτσι προσθέτοντας ένα λίπασμα που περιέχει και τα δύο στοιχεία όπως το Ασβέστιο- Μαγνήσιο NW50-2.5% MgO βοηθάμε συνδυαστικά το φυτό μας και με μία μόνο εφαρμογή .Κάθε άλλη τροφοπενεία ,έλλειψη δηλαδή κάποιου στοιχείου μπορεί να προληφθεί ή να θεραπευτεί με ένα ειδικό λίπασμα πλούσιο σε ιχνοστοιχεία .


Στο κατάστημα agro-house.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα κατάλληλα λιπάσματα για την ντομάτα καθώς και συμβουλές για την χρήση τους .